Unser Team

Thomas Renner

Contact Press / Media

Thomas Renner

Leiter Anwendungszentrum KEIM (kommissarisch)

Fraunhofer IAO
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart

Telefon +49 711 970-2417

Gabriele Scheffler

Contact Press / Media

Gabriele Scheffler

Stv. Leiterin Anwendungszentrum KEIM / Leiterin Team Cognitive IoT Applications

Fraunhofer IAO
Flandernstraße 101
73732 Esslingen am Neckar

Telefon +49 711 970-2253

Andreas Rößler

Contact Press / Media

Prof. Dr. Andreas Rößler

Hochschule Esslingen

Flandernstraße 101
73732 Esslingen am Neckar

Telefon +49 711 397-4166

Konrad Sagert

Contact Press / Media

Konrad Sagert

Anwendungszentrum KEIM

Fraunhofer IAO
Flandernstraße 101
73732 Esslingen

Telefon +49 711 970-2354

Anamaria Cristescu

Contact Press / Media

Anamaria Cristescu

Anwendungszentrum KEIM

Fraunhofer IAO
Flandernstraße 101
73732 Esslingen am Neckar

Telefon +49 711 970-2329

Andreas Freymann

Contact Press / Media

Andreas Freymann

Anwendungszentrum KEIM

Fraunhofer IAO
Flandernstraße 101
73732 Esslingen am Neckar

Telefon +49 711 970-2358

Carmen Tomin

Contact Press / Media

Carmen Tomin

Anwendungszentrum KEIM

Fraunhofer IAO
Flandernstraße 101
73732 Esslingen am Neckar

Telefon +49 711 970-2388

Florian Maier

Contact Press / Media

Florian Maier

Anwendungszentrum KEIM

Fraunhofer IAO
Flandernstraße 101
73732 Esslingen am Neckar

Telefon +49 711 970-2397

Stefan Schick

Contact Press / Media

Stefan Schick

Anwendungszentrum KEIM

Fraunhofer IAO
Flandernstraße 101
73732 Esslingen am Neckar

Telefon +49 711 970-2252

Fabian Schirmer

Contact Press / Media

Fabian Schirmer

Anwendungszentrum KEIM

Fraunhofer IAO
Flandernstraße 101
73732 Esslingen am Neckar

Telefon +49 711 970-2248

Emanuel  Reichsöllner

Contact Press / Media

Emanuel Reichsöllner

Hochschule Esslingen

Flandernstraße 101
73732 Esslingen am Neckar

Telefon +49 711 397-4207

Ben Oesch

Contact Press / Media

Ben Oesch

Hochschule Esslingen

Flandernstraße 101
73732 Esslingen am Neckar

Telefon +49 711 397-4208